ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PD/2020

Aktualności

Dwikozy, dn. 10 marca 2020 r.

Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika
ul. Sportowa 1
27-620 Dwikozy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PD/2020

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych w budynku plebanii i wikariatu w Dwikozach.
Zadania realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego – Plebanii i Wikariatu należących do Rzymsko – Katolickiej Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach”, dofinansowanego ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zatwierdzam:

ks. Artur Barański – Proboszcz

Do pobrania:
1. Treść zapytania ofertowego.
2. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
3. Załącznik nr 2 – wzór wykazu prac
4. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o barku powiązań osobowych lub kapitałowych
5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
6. Załącznik nr 5 – Wycena poszczególnych elementów zadania