Bierzmowanie

Za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odpowiada: ks. Mateusz Bajak
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić po godz. 20.00 tylko w sprawie bierzmowania; w sprawach innych proszę kontaktować się z ks. Proboszczem)


INFORMACJE DLA KLAS VIII

ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ZOSTAJE PRZESUNIĘTE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wszystkie informacje zostały podane na spotkaniu z rodzicami i młodzieżą. Pozostałe będą zamieszczane poniżej.

*Złożenie deklaracji w niedzielę 13 października 2019 r. na Mszy Św. o godz. 12.00. Będzie to Msza Św. dla młodzieży z błogosławieństwem kandydatów do bierzmowania.

KATECHIZM BIERZMOWANYCH (plik PDF)
(Termin zaliczenia zostanie podany po powrocie do szkół)

Katecheza I
13.10.2019 r. po Mszy Św. o 12.00 w kościele;

Katecheza II
10.11.2019 r. po Mszy Św. o 12.00 w kościele;

Katecheza III
23.02.2020 r. po Mszy Św. o 12.00 w kościele;


INFORMACJE DLA KLAS VII i VI
Wszystkie informacje zostały podane na spotkaniu z rodzicami i młodzieżą. Dodatkowe będą zamieszczane poniżej.


 

Dorośli (oraz osoby, które ukończyły szkołę podstawową), którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej (wrzesień-październik) zgłosić się do kancelarii parafialnej.

1. Wskazania organizacyjne:

– Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież z klas VIII szkoły podstawowej, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.

– Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

– Jeżeli kandydat do bierzmowania należy do innej parafii, a chciałby przyjąć sakrament ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody.

– Rodzice kandydatów do bierzmowania, którzy przyjęli sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Opatrzności Bożej, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia do bierzmowania.

 

Praktyki religijne dojrzałego chrześcijanina

 • Niedzielna Eucharystia
 • Comiesięczna Spowiedź Św.
 • Udział w spotkaniach (katechezach parafialnych)
 • Aktywność na spotkaniach
 • Lekcja religii (Konsekwencje wypisania się ucznia z lekcji religii)

 

Udział w nabożeństwach:

 • Różaniec (październik)
 • Roraty (Adwent)
 • Droga Krzyżowa (Wielki Post)
 • Gorzkie Żale (Wielki Post)
 • Nabożeństwo majowe (maj)
 • Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • był tej samej płci co kandydat,
 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą (uzyskał zaświadczenie ze swojej parafii),
 • nie jest ojcem lub matką bierzmowanego.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,
  gorliwy udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej (wrzesień-październik) zgłosić się do kancelarii parafialnej.