Duszpasterze

Proboszcz – Ks. mgr lic.  Artur Barański (teologia WSD Sandomierz – KUL Lublin, homiletyka – UPJPII Kraków).
tel. 603-044-991

Wikariusz – Ks. mgr lic. Piotr Pudło (teologia WSD Sandomierz – KUL Lublin, prawo kanoniczne – Facolta di Teologia di Lugano, Facolta di Diritto Canonico San Pio X Wenecja ) /od 01.07.2023 r./