Grupy parafialne

PARAFIALNE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

OPIEKUN: ks. proboszcz. Artur Barański

Zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie formacyjne odbywają się
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00.

Poszczególne róże prowadzą modlitwę różańcową,
w każdą niedzielę o godz. 11.25.


BRACTWO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
OPIEKUN: ks. proboszcz. Artur Barański

16 dnia każdego miesiąca po Mszy Św. wieczorowej.


LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
OPIEKUN: ks. Mateusz Bajak

Ministranci:
Piątek; godz. 15.30 – 16.00 – spotkanie formacyjne.

Lektorzy:
Piątek; godz. 16.00 – 16.45 – spotkanie formacyjne.


SCHOLA

OPIEKUN: Pan Sławomir Hebda
Zapraszamy na spotkania w salce parafialnej w każdy piątek o godz.15.30.


RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE
OPIEKUN: Pani Iwona Hebda

Zapraszamy na spotkania formacyjne w piątki:
kl. II i III godz. 15.00,
klasa IV I V godz. 16.00,
klasa VI, VII i VIII godz. 16.45,
animatorzy godz. 19.00.


HARCERSTWO (28 DH ZHP “Zawisza Czarny”)

DRUŻYNOWY I KAPELAN: ks. Mateusz Bajak
Sobota, godz. 10.00.