Ogłoszenia

Piąta Niedziela Wielkanocna
15 maja 2022 r.

 1. Dziś o godz. 1000 I Komunia św. Polecajmy w modlitwie dzieci, które po raz pierwszy do swojego serca przyjmą Chrystusa.
 2. Bardzo dziękuję ks. Mateuszowi, p. katechetce Ilonie, p. organiście Sławkowi i rodzicom za przygotowanie dzieci do I Komunii św. Pragnę też serdecznie podziękować Rodzicom dzieci komunijnych za dar do kościoła – nowy kielich ołtarzowy. Dziękuję za posprzątanie kościoła
  i całego terenu przy kościele, szczególnie za wykoszenie trawy na skarpach wokół kościoła. Dziękuję za tą mobilizację, jedność i bardzo fajną atmosferę. Od jutra Biały Tydzień – zapraszamy dzieci z rodzicami na nabożeństwa majowe o 1730 i Msze św. o godz. 1800.
 3. Dziś na godz. 1530 zapraszamy na nabożeństwo majowe połączone
  z nowenną do św. Andrzeja Boboli.
 4. Jutro uroczystość odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli. Msze św. 
  w naszym kościele o godz. 800, 1200 i 1800. Szczególnie zapraszamy na godz. 1200 na sumę odpustową, której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. kan. Stanisław Czachor. Będą też wszyscy kapłani z dekanatu. Po tej Mszy św. procesja wokół kościoła i nabożeństwo drogą męki naszego Patrona. Serdecznie zapraszamy.
 5. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1000 będziemy obchodzić
  I Rocznicę Komunii Św. Spotkanie i próba dzieci rocznicowych we wtorek o godz. 1630.
 6. Bardzo dziękuję pani Agnieszce Kozieł za ofiarowanie kwiatów pod figurę św. Andrzeja Boboli.
 7. Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii: Bezimienna z Dwikóz – 100 zł, Jolanta i Zbigniew Mikołajek z Dwikóz – 200 zł, Bezimienna
  z Dwikóz – 100 zł.,
 8. W piątek na godz. 1900 do sprzątania kościoła i otoczenia zapraszamy Rodziców dzieci, które w niedzielę będą przeżywać I Rocznice Komunii Św.
 9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Michał Bryła z Rzeszowa z Klaudią Pokrzywa z Dwikóz zapowiedź II, oraz Mateusz Lesiczka
  z Tarnobrzega z Anetą Woś z Bożydaru zapowiedz I.