Bł. Ks. Kazimierz Grelewski

Urodził się 20 stycznia 1907 r. w Dwikozach. Brat bł. Stefana Grelewskiego. Sakrament chrztu przyjął w Górach Wysokich. Uczył się w Górach Wysokich i w Sandomierzu. W latach 1923-1929 w seminarium duchownym w Sandomierzu. Wyświęcony 4 sierpnia 1929 r. w klasztorze Sióstr bernardynek Święta Katarzyna w Górach Świętokrzyskich.

Prefekt szkół radomskich, aktywny w diecezjalnym Kole Księży Prefektów. W czasie wojny działał w tajnym nauczaniu i był aktywny w pracy charytatywnej.

Aresztowany 24 stycznia 1941 r., torturowany w siedzibie Gestapo. Po przejściowym obozie w Skarżysku-Kamiennej przewieziony do Oświęcimia, a stamtąd do Dachau. Był popularnym spowiednikiem więźniów. Dla swoich prześladowców miał słowa przebaczenia. Powieszony w obozie.

Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku.