Chrzest

CHRZEST  ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PODCZAS MSZY ŚW. PARAFIALNEJ

 1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12.00. (w uzasadnionych przypadkach w innym dniu podczas Mszy Św.).
 2. Chrzest zgłaszamy miesiąc wcześniej. Zgłoszenie dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców).
 3. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC (oddajemy po okazaniu i spisaniu danych) oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia.
 4. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.
 5. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z naszej parafii, mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia, że są godni pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.
 6. Chrzestni przynoszą karteczki, że przystąpili do Spowiedzi Św. i mogą przyjąć Komunię Św.

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM DZIECKA?

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba bierzmowana, która ukończyła 16 lat, WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA (może otrzymać ważne rozgrzeszenie), ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka. Rodzic chrzestny to nie ten, który robi prezenty, ale pomaga dojść dziecku do żywej wiary i zbawienia. ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ OSOBIE FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE PARAFII (MELDUNEK NIE MA ZNACZENIA). Zaświadczenie można uzyskać tylko osobiście zgłaszając się do kancelarii parafialnej.
Osoby, które wypisały się z lekcji religii nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych, ponieważ oznacza to brak zainteresowania sprawami wiary.

Proszę przeczytać artykuł pt. “Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii”.

W związku z powyższym NIE MOGĄ BYĆ RODZICAMI CHRZESTNYMI:

 1. Niewierzący lub osoby innej wiary.
 2. Osoby niepraktykujące (nieuczestniczące w niedzielnej Mszy Św. i nieprzystępujące do regularnej Spowiedzi Św.).
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu (np. narzeczeni mieszkający razem).
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
 5. Osoby, które wypisały się z lekcji religii (brak zainteresowania sprawami wiary).
 6. Prowadzący gorszący tryb życia (np. publicznie wyrzekający się wiary i przynależności do Kościoła Katolickiego, obrażający uczucia religijne)

NASI PARAFIANIE, KTÓRZY MAJĄ BYĆ CHRZESTNYMI W INNEJ PARAFII, PROSZENI SĄ O ODBIÓR STOSOWNEGO ZAŚWIADCZENIA 2 TYGODNIE PRZED CHRZTEM.
TAKIE ZAŚWIADCZENIE WYDAJEMY TYLKO OSOBOM, KTÓRE FAKTYCZNIE MIESZKAJĄ NA TERENIE NASZEJ PARAFII. ZAMELDOWANIE NIE MA TU ZNACZENIA (NASZA PARAFIA JEST TAM, GDZIE MIESZKAMY).

W razie wątpliwości i pytań – tel. 15 831 14 49