Chrzest

CHRZEST  ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII UDZIELANY JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PODCZAS MSZY ŚW. PARAFIALNEJ

 1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w niedziele podczas Mszy św. o godz. 12.00. (w uzasadnionych przypadkach w innym dniu podczas Mszy Św.).
 2. Chrzest zgłaszamy miesiąc wcześniej. Zgłoszenie dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców).
 3. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC (oddajemy po okazaniu i spisaniu danych) oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia.
 4. Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego, a nie ma między nimi żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa, to usilnie zachęcamy, aby taką decyzję przemyśleć (gwarantujemy, że pomożemy). Trudno jest wychowywać dziecko po katolicku, kiedy rodzice mogą mieć uregulowane życie sakramentalne, a nie chcą!
 5. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.
 6. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z naszej parafii, mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia, że są godni pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.
 7. Chrzestni przynoszą karteczki, że przystąpili do Spowiedzi Św. i mogą przyjąć Komunię Św.

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM DZIECKA?

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba bierzmowana, która ukończyła 16 lat, WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA (może otrzymać ważne rozgrzeszenie), ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka. Rodzic chrzestny to nie ten, który robi prezenty, ale pomaga dojść dziecku do żywej wiary i zbawienia. ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ OSOBIE FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE PARAFII (MELDUNEK NIE MA ZNACZENIA). Zaświadczenie można uzyskać tylko osobiście zgłaszając się do kancelarii parafialnej.
Osoby, które wypisały się z lekcji religii nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych, ponieważ oznacza to brak zainteresowania sprawami wiary.

Proszę przeczytać artykuł pt. “Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii”.

W związku z powyższym NIE MOGĄ BYĆ RODZICAMI CHRZESTNYMI:

 1. Niewierzący lub osoby innej wiary.
 2. Osoby niepraktykujące (nieuczestniczące w niedzielnej Mszy Św. i nieprzystępujące do regularnej Spowiedzi Św.).
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu (np. narzeczeni mieszkający razem).
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
 5. Osoby, które wypisały się z lekcji religii (brak zainteresowania sprawami wiary).
 6. Prowadzący gorszący tryb życia (np. publicznie wyrzekający się wiary i przynależności do Kościoła Katolickiego, obrażający uczucia religijne)

NASI PARAFIANIE, KTÓRZY MAJĄ BYĆ CHRZESTNYMI W INNEJ PARAFII, PROSZENI SĄ O ODBIÓR STOSOWNEGO ZAŚWIADCZENIA 2 TYGODNIE PRZED CHRZTEM.
TAKIE ZAŚWIADCZENIE WYDAJEMY TYLKO OSOBOM, KTÓRE FAKTYCZNIE MIESZKAJĄ NA TERENIE NASZEJ PARAFII. ZAMELDOWANIE NIE MA TU ZNACZENIA (NASZA PARAFIA JEST TAM, GDZIE MIESZKAMY).

W razie wątpliwości i pytań – tel. (+48) 780 053 181