Historia

 

FOT. MARIAN GRZYBOWSKI
FOT. MARIAN GRZYBOWSKI

INFORMACJE O PARAFII

FOT. MARIAN GRZYBOWSKI
FOT. MARIAN GRZYBOWSKI

Wieś Dwikozy jest po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach historycznych w 1167 r. (pierwsza wzmianka historyczna o Dwikozach datuje się za panowania Kazimierza Sprawiedliwego, księcia sandomierskiego). W najstarszym okresie stanowić miała własność kapituły kolegiackiej w Sandomierzu i przynależeć do parafii Góry Wysokie. Inicjatywa stworzenia ośrodka duszpasterskiego w Dwikozach powstała w kwietniu 1937 r. Zabiegali o to mieszkańcy Słupczy, Szczytnik, Bożydaru oraz Dwikóz. 10 grudnia 1938 r. na polecenie bpa J. Lorka do Dwikóz przybył ks. Jan Duraziński. Początkowo odprawiał on nabożeństwa w miejscowej szkole. Dziedzic majątku Słupcza Antoni Łępicki ofiarował ziemię, na której wybudowano tymczasową, drewnianą kaplicę. Poświęcono ją 25 sierpnia 1940 r. Samodzielną parafię Dwikozy erygował bp J. Lorek 1 kwietnia 1941 r. W 1986 r. parafia została powiększona o dwie miejscowości: Rzeczyca Mokra i Rzeczyca Sucha. W Dwikozach urodzili się błogosławieni Kazimierz i Stefan Grelewscy, beatyfikowani w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika zbudowany został w latach 1956-1965 wg projektu inż. Ludomira Gyurkowicza. Nad całością prac czuwał ks. Jan Szczepanowski. Przy dużym zaangażowaniu parafian, pracami murarskimi kierował mistrz murarski z Zaklikowa Julian Stryjecki. Poświęcenia świątyni dokonał bp J. Lorek, w asyście bpa P. Gołębiowskiego, 12 września 1965 r. Kościół konsekrował bp P. Gołębiowski 25 sierpnia 1973 r. Świątynia jest budowlą ceglaną, nowoczesną, ale zawierającą nawiązania do stylu romańskiego. Na frontonie można dostrzec portyk oparty na romańskich, półokrągłych arkadach. Podobną wymowę ma nachylenie spadów dachu trójnawowej świątyni, prostota frontonu oraz okrągła rozeta. Wysoka, prostopadłościenna wieża także nawiązuje do romanizmu: od podmurówki z reliefami, przez proste ściany przyozdobione niewielkimi, kwadratowymi okienkami, aż po gzyms, gdzie dopiero przechodzi w styl eklektyczny, z okrągłą latarnią i dzwonowatym hełmem. Okna w ścianach bazylikowego kościoła są stosunkowo wąskie, charakterystycznie dla sztuki romańskiej, jednak ozdobne łuki odcinkowe wnęk to już styl współczesny. Wewnątrz znajdują się sklepienia kolebkowe oraz półokrągłe arkady na filarach. W prezbiterium zrezygnowano już z nastawy ołtarzowej na rzecz rzędu okien – modernistycznych witraży. Dekoracje ścian to współczesna polichromia o motywach figuralnych, alegorycznych oraz mozaika, przeplatane jasnym tłem. Sklepienie prezbiterium jest kolebkowe, z lunetami nawiązującymi do gotyku i dynamiczną polichromią. Malatura obecna jest także na ścianie tęczowej oraz w innych miejscach kościoła.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, 18.30, zimą 17.00, 17.30
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: św. Andrzeja Boboli (16 maja), św. Antoniego Pustelnika (17 stycznia).

Do parafii należą: Dwikozy, Słupcza, Szczytniki, Bożydar, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha.

Ogólna liczba mieszkańców: 3881.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, harcerstwo, koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.