Małżeństwo

Sakrament małżeństwa w naszej parafii mogą zawrzeć osoby faktycznie zamieszkałe na terenie naszej parafii – przynajmniej od 3 miesięcy (zameldowanie nie ma tu znaczenia, liczy się fakt zamieszkania). Pary spoza parafii muszą mieć zgodę swojego proboszcza. Narzeczeni mieszkający za granicą, formalności załatwiają na miejscu, tam gdzie chodzą do kościoła. W naszej parafii po wcześniejszym ustaleniu terminu, udzielany jest sakrament małżeństwa.

ZAINTERESOWANYCH KURSEM PRZEDMAŁŻEŃSKIM INFORMUJEMY
Bezpłatny internetowy kurs przedmałżeński
KURS DOSTĘPNY ON-LINE W DOWOLNYM MIEJSCU I CZASIE
https://nauki.pl/

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Tel. (+48) 15 831 14 49 (kancelaria), tel. 603-044-991 (ks. Proboszcz)

Krok 1. Rezerwacja terminu ślubu
Czynimy to nie wcześniej niż rok przed ślubem  (w razie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym kancelarię parafialną). Można to uczynić razem lub pojedynczo, również telefonicznie. Z reguły wtedy ksiądz pyta o to, czy jest się bierzmowanym i czy ma się kurs przedmałżeński. Jeżeli nie – należy to niezwłocznie uzupełnić (ksiądz wszystko wytłumaczy).

Krok 2. Trzy miesiące przed ślubem
Przychodzimy lub dzwonimy do kancelarii i umawiamy się na spotkanie celem spisania protokołu przedślubnego.

Kto ma się zgłosić?
Obydwoje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa. Nie może tego zrobić za nią ktoś inny.

Krok 3. Spisanie protokołu przedślubnego

Przynosimy następujące dokumenty:
– Świadectwo chrztu – z parafii gdzie byliśmy ochrzczeni, (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy),
– Świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo uzyskać zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii gdzie miało miejsce bierzmowanie,
– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (udajcie się razem do dowolnego USC, nie musi to być w Dwikozach) – (ważne 6 miesięcy),
– Ostatnie świadectwo szkolne z religii /ksero/,
– Dowody osobiste,
– Dane świadków spisane z dowodu – imiona, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania,
– Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
– Świadectwo odbycia nauk w poradni rodzinnej

!!!WAŻNE!!!

– Po spisaniu protokołu wypisywane są zapowiedzi. Osoba spoza parafii otrzymuje je w formie wypełnionej kartki i zanosi do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza z powrotem do nas. Z racji zapowiedzi tradycyjnie składana jest dobrowolna ofiara.
– Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź (zachęcamy, by była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia) jest po spisaniu protokołu. Druga tuż przed ślubem (osoby zamieszkałe razem z racji życia w grzechu ciężkim [śmiertelnym] przystępują do sakramentu pokuty i pojednania przed ślubem jeden raz).
– Narzeczeni mają obowiązek odbycia nauk w poradni życia rodzinnego.
– Kontaktujemy się z Panem Organistą i ustalamy oprawę muzyczną.
– Kontaktujemy się z Panem Kościelnym.
– Ustalamy wystrój kościoła z Księdzem Proboszczem i Panem Kościelnym!

Krok 4. Tydzień przed ślubem
Spotkanie celem omówienia szczegółów. Osoby spoza parafii przynoszą świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Omawia się ceremonię. Z racji ślubu składa się dobrowolną ofiarę.

Krok 5. Dziesięć minut przed ślubem
– Świadkowie okazują swój dowód osobisty i składają podpisy.
– Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii. Tam składają ostatnie podpisy.

Narzeczeni przynoszą ze sobą:
– kartki od Spowiedzi Św.,
– obrączki.

Przypominamy że:
– zdjęcia i filmowanie mogą wykonywać osoby mające odpowiednie zezwolenie z Kurii.
– w trosce o estetykę i szacunek, nie sypiemy kwiatów, ryżu oraz confetti w kościele, ani na schodach przed kościołem.
– w kościele wykonujemy TYLKO pieśni liturgiczne. Hallelujah Leonarda Cohena nie zalicza się do pieśni liturgicznych!

SPIS PIEŚNI LITURGICZNYCH:
SPIS nr 1.PDF

SPIS nr 2.PDF