Małżeństwo

Sakrament małżeństwa w naszej parafii mogą zawrzeć osoby faktycznie zamieszkałe na terenie naszej parafii – przynajmniej od 3 miesięcy (zameldowanie nie ma tu znaczenia, liczy się fakt zamieszkania). Pary spoza parafii muszą mieć zgodę swojego proboszcza. Narzeczeni mieszkający za granicą, formalności załatwiają na miejscu tam, gdzie chodzą do kościoła. W naszej parafii po wcześniejszym ustaleniu terminu, udzielany jest sakrament małżeństwa. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Tel. (+48) 780-053-181 (kancelaria), tel. 603-044-991 (ks. Proboszcz)

Krok 1. Rezerwacja terminu ślubu
Czynimy to nie wcześniej niż rok przed ślubem  (w razie rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić o tym kancelarię parafialną). Można to uczynić razem lub pojedynczo, również telefonicznie. Z reguły wtedy ksiądz pyta o to, czy jest się bierzmowanym i czy ma się kurs przedmałżeński. Jeżeli nie – należy to niezwłocznie uzupełnić (ksiądz wszystko wytłumaczy).

Krok 2. Trzy miesiące przed ślubem
Przychodzimy lub dzwonimy do kancelarii i umawiamy się na spotkanie celem spisania protokołu przedślubnego (trwa około godzinę). Nie przychodzimy z dziećmi! Nie przychodzimy bez wcześniejszego umówienia się z księdzem.

Kto ma się zgłosić?
Obydwoje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa. Nie może tego zrobić za nią ktoś inny.

Krok 3. Spisanie protokołu przedślubnego

Przynosimy następujące dokumenty:
– Świadectwo chrztu – z parafii gdzie byliśmy ochrzczeni, (świadectwo chrztu ważne jest 6 miesięcy),
– Świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo uzyskać zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii gdzie miało miejsce bierzmowanie,
– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (udajcie się razem do dowolnego USC, nie musi to być w Dwikozach) – (ważne 6 miesięcy),
– Ostatnie świadectwo szkolne z religii (po okazaniu zwracamy),
– Dowody osobiste,
– Dane świadków spisane z dowodu IMIONA, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania,
– Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
– Świadectwo odbycia nauk w poradni rodzinnej.

!!!WAŻNE!!!

– Po spisaniu protokołu wypisywane są zapowiedzi. Osoba spoza parafii otrzymuje je w formie wypełnionej kartki i zanosi do swojej parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza z powrotem do nas. Z racji zapowiedzi tradycyjnie składana jest dobrowolna ofiara.
– Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź (zachęcamy, by była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia) jest po spisaniu protokołu. Druga tuż przed ślubem (osoby zamieszkałe razem z racji życia w grzechu ciężkim [śmiertelnym] przystępują do sakramentu pokuty i pojednania przed ślubem jeden raz).
– Narzeczeni mają obowiązek odbycia nauk w poradni życia rodzinnego.
– Kontaktujemy się z Panem Organistą i ustalamy oprawę muzyczną (ewentualny udział innych muzyków) oraz ustalamy ofiarę za posługę.
– Kontaktujemy się z Panem Kościelnym i ustalamy ofiarę za posługę.
– Ustalamy wystrój kościoła z Księdzem Proboszczem i Panem Kościelnym! Niedopuszczalna jest samowola! W trosce o estetykę i szacunek, nie sypiemy kwiatów, ryżu oraz confetti w kościele, ani na schodach przed kościołem i placu kościelnym.

Krok 4. Tydzień przed ślubem (po wcześniejszym umówieniu)
Spotkanie celem omówienia szczegółów. Osoby spoza parafii przynoszą świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Omawia się ceremonię. Czytanie mszalne zawsze może przeczytać ktoś z zaproszonych gości. To samo dotyczy śpiewu psalmu. Z racji ślubu składa się dobrowolną ofiarę (nie ma u nas żadnego cennika i proszę od nas tego nie wymagać!).

Krok 5. Dziesięć minut przed ślubem w zakrystii:
– Świadkowie okazują swój dowód osobisty i składają podpisy.
– Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii. Tam składają ostatnie podpisy.
– Fotograf i kamerzysta okazują zaświadczenie upoważniające do fotografowania i filmowania w czasie uroczystości liturgicznych.

Narzeczeni przynoszą ze sobą:
– kartki od Spowiedzi Św.,
– obrączki.

Przypominamy że:
– zdjęcia i filmowanie mogą wykonywać osoby mające odpowiednie ważne zezwolenie z Kurii (obowiązkowo 10 minut wcześniej przychodzą do zakrystii, pokazują zezwolenie i ustalają wszystko z księdzem).
– w trosce o estetykę i szacunek, nie sypiemy kwiatów, ryżu oraz confetti w kościele, ani na schodach przed kościołem i placu kościelnym.
– w kościele wykonujemy TYLKO pieśni liturgiczne. Hallelujah Leonarda Cohena nie zalicza się do pieśni liturgicznych!
– niedopuszczalny jest w kościele playback, podkład muzyczny z głośnika.

SPIS PIEŚNI LITURGICZNYCH:
SPIS nr 1.PDF

SPIS nr 2.PDF

OSOBY NIEZGADZAJĄCE SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASADAMI UZYSKAJĄ OD NAS BEZ PROBLEMU POZWOLENIE NA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W INNEJ PARAFII, A NAWET POMAGAMY ZAŁATWIĆ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI!