Intencje

Niedziela: 17 styczeń

800 Rodzina † Annę Augustyna Żmudów zm. z rodz. Królów, Żmudów, Słodowników oraz za Jana Sadowskiego

1000 Anna Piotrowska † Agnieszkę Mariana Eugeniusza Piotrowskich Józefę Czech Mariannę Piusa Mazurów Mariannę Henryka Michalskich

1200 Za Parafian

1200 Rodzina dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jagody Sekulskiej z okazji Urodzin

1600 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – 7 gregoriańska

1600 Mama † syna Mariusza Chorab w rocz. śmierci, męża Kazimierza oraz rodziców obu stron

 

Poniedziałek: 18 styczeń

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1730 Zakład Pogrzebowy † Stefana Pioruna

 

Wtorek: 19 styczeń  

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1700 Córka z rodziną † Mariannę Teter – urodzinowa

1730 Bratanice Stanisława i Teresa † Jana Ferensa

1730 Sekulska Maria † mamę Mariannę Chmiel i zm. z całej rodziny

 

Środa: 20 styczeń

1700 Wnuczki Małgorzata i Monika z rodzinami † Mariannę Teter

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1730 Syn Andrzej z żoną † Jana Ferensa

1730 Mieszkańcy Szczytnik † Halinę Bartoszek

 

Czwartek: 21 styczeń

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1700 Celestyna Brzozowska † syna Zbigniewa i męża Henryka

1730 Zofia Donda z rodziną † Jana Ferensa

1730 Rodzina Kwiatkowskich † Halinę Bartoszek

 

Piątek: 22 styczeń

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1700 Wnuki † Stanisława Chorab i Mariannę Stanisława Siekierów

1730 Dyrekcja i pracownicy Przedszkola † Włodzimierza Dzidka

1730 Córka Marta Strojewska z Rodziną † mamę Barbarę Ferens w 15 rocz. śmierci, tatę Eugeniusza Ferensa

 

Sobota: 23 styczeń 

1700 Joanna z Rodziną † Dziadków i pradziadków z rodziny Bidasów, Szparów, Chałupczaków, Młodożeńców oraz za Jana Ferensa

1700 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1730 Chrześnica Katarzyna z rodziną † Aleksandra Siewierskiego

1730 Syn i Córka z rodzinami † mamę Danutę Stępień w 4 rocz. śmierci i tatę Grzegorza Stępnia w 30 dzień po śmierci

 

Niedziela: 24 styczeń

800 Rodzina Kawęckich † Sebastiana Kawęckiego w 27 rocz. śmierci, Stanisława Mikusa w 8 rocz. śmierci Zdzisławę Mikus, Aleksandrę Mariana Kawęckich

1000 Wnuki i Prawnuki † Zofie i Józefa Przywarów z okazji Dnia Babci i Dziadka

1200 Za Parafian

1600 Syn Maciej z Rodziną † Henryka Mirego – gregoriańska

1600 Od wnuków Kuby i Miłosza z Rodzicami † Zenona Sadłosa z okazji Dnia Dziadka