Ogłoszenia

18. Niedziela Zwykła, 2 sierpnia 2020 r.

  1. Na pojazdy dla misjonarzy tydzień temu, przy poświeceniu samochodów zebraliśmy – 1328 zł.. Bardzo dziękujemy za Waszą piękna troskę o ewangelizację w krajach misyjnych.
  2. W dzisiejszą niedzielę spotkanie Kół Żywego Różańca i zmiana tajemnic różańcowych.
  3. We wtorek z Sandomierza wyruszy Sztafetowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pośród pielgrzymów są także nasi parafianie. W naszej codzienności, pozostańmy w duchowej, modlitewnej łączności z pielgrzymami.
  4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja połączona z modlitwą o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. W piątek od godz. 900 odwiedzimy chorych w domach, a w świątyni o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.
  5. Dziękujemy panu Markowi Mrówce za wykoszenie trawy przy parkingu, cmentarzu i pomiędzy kościołem a kaplicą.
  6. Jutro zakończymy prace konserwatorskie przy odnawianiu zniszczonych malowideł. Bardzo dziękuję za pomoc p. Witoldowi Sekulskiemu i p. Dariuszowi Machała za wypożyczenie rusztowania i jego montaż, dziękuje za pomoc panu Pawłowi i Sławkowi a szczególnie chcę podziękować panu Markowi Zdybkowi za duży własny wkład w przygotowanie, rekonstrukcję i zabezpieczenie tego malowidła. Dziękuje też panu Markowi za odnowienie figurki Chrystusa Zmartwychwstałego.
  7. Dziękujemy za złożone ofiary na potrzeby parafii: Maria i Wacław Szafirowscy z Dwikóz – 100 zł., Bezimienna ze Szczytnik – 100 zl., Beata i Jacek Kulig z Dwikóz – 100 zł., Bezimienna ze Słupczy – 100 zl., i panu Mateuszowi Chrząstowskiemu za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza – 1500 zl.,
  8. Dziękujemy rodzinom: Zychowiczów, Załuskim, Lewandowskim, Kawęckim za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę na kwiaty, a w najbliższy piątek, zapraszamy kolejne rodziny ze Słupczy: Maruszczaków, Landów, Nowaków, Borkowskich, Drobiazgów, Jaskółów.