Pogrzeb katolicki

Rodzina zmarłego zgłasza się do kancelarii parafialnej. W celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem do kancelarii parafialnej należy przynieść:

  • akt zgonu (z USC)
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii)
  • jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda ks. proboszcza tej parafii
  • formularz dla zarządcy cmentarza

W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego, która prowadzi pogrzeb, a po ustaleniu daty i godziny zgłaszamy się w naszej kancelarii, by załatwić sprawy związane z miejscem pochówku na cmentarzu.

Jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią należy skontaktować się z proboszczem parafii, do której należał zmarły i uzyskać pozwolenie na pogrzeb w innej parafii.

Formalności związane z miejscem pochówku należy załatwiać z administracją cmentarza na którym zmarły ma zostać pogrzebany lub w przypadku naszego cmentarza wszelkie formalności związane z pogrzebem i cmentarzem załatwimy w kancelarii parafialnej. Po załatwieniu spraw w kancelarii parafialnej należy skontaktować się z Panem kościelnym, który jest jednocześnie grabarzem oraz z Panem organistą.