“Kartka dla Chorego”

Aktualności

W związku ze zbliżającym się XXXI Światowym Dniem Chorego, który przypada na 11 lutego Młodzieżowe Koło Caritas wzięło udział w akcji Caritas Diecezji Sandomierskiej „Dawać im siebie samego to więcej niż dawać”. To akcja skierowana do młodych ludzi, a polega na wykonaniu własnoręcznie kartek/listów, które zostaną przekazane do osób chorych naszej diecezji. Wiemy, że choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia, dlatego tez włączając się w tą akcję choć tak możemy wesprzeć i podtrzymać na duchu osoby chore i cierpiące. Mamy nadzieję, że nasze kolorowe kartki i listy, pełne ciepłych słów i życzeń wywołają radość i uśmiech, a przede wszystkim  pomogą choć na chwile zapomnieć o cierpieniu i chorobie. Duchowym darem oczywiście pozostaje modlitwa, do której zachęcamy wszystkich.

MKC