Nasza Młodzież na „Dniu Młodych” w Zawichoście.

Aktualności

6 sierpnia w Zawichoście odbyło się diecezjalne święto młodzieży w łączności z młodzieżą, która spotkała się w Lizbonie z papieżem Franciszkiem.  „Dzień Młodych’ rozpoczął się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Po Eucharystii licznie zgromadzona młodzież uczestniczyła w zabawach, wykładach, słuchaniu świadectw, koncercie i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć i naszej młodzieży, która pełniła funkcję „wolontariuszy spotkania” a jeden z wykładów o „Duchowych zagrożeniach” wygłosił nasz ks. Piotr. Dziękujemy naszej młodzieży za piękne świadectwo, a opiekunom p. Ilonie, p. Kamili i p. Elżbiecie za zaangażowanie i pomoc.