Pamiętamy o zamordowanych w czasie wojny…

Aktualności

5 XI 2023r. w Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy odbyła się uroczystość związana z obchodami 80 rocznicy zbrodni hitlerowskiej popełnionej na mieszkańcach Słupczy – Józefie Maziarzu i Wincentym Niewitowskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, rodziny ofiar zbrodni oraz lokalna społeczność.

Obchody rocznicy rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach, który w homilii wspominając wydarzenia II Wojny Światowej mówił „Ks. Jan Duraziński, proboszcz naszej parafii w latach wojennych, w kronice parafialnej napisał tak: «Dnia 28 października 1943 roku zawiesili Niemcy dwóch gospodarzy ze Słupczy na słupie telegraficznym wobec spędzonych ludzi ze Słupczy za niedostarczenie kontyngentu zbożowego.  Powieszeni i strzałami dobici zostali bardzo wzorowi słupczanie Walenty Niewitowski i Józef Maziarz ze Słupczy. Niech Bóg ma ich w swej opiece».”

Po Eucharystii delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem zamordowanych, a zebrani uczestnicy spotkania mogli wysłuchać rysu historycznego o powstaniu miejscowości Słupcza, jak również wspomnień o tragicznym wydarzeniu z 28 października 1943 roku.   Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. We wzruszającym występie o tematyce patriotycznej przygotowanym przez panią Dorotę Sawicką wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy. Część artystyczna zakończyła się pieśniami w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich ze Słupczy.