Uroczystość Objawienia Pańskiego

Aktualności

6 stycznia to dzień, w którym obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwanego Świętem Trzech Króli. Objawienie Pańskie zostało ustanowione w celu uczczenia objawienia się Boga człowiekowi, a także obecności Boga w historii człowieka. Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, w której została zawarta opowieść o przybyciu Mędrców ze Wschodu do Betlejem w celu oddania pokłonu Jezusowi.

W tym roku w Święto Trzech Króli nie odbyły się orszaki z naszych miejscowości, ale o godz. 11.30 rozpoczęła się procesja wejścia z udziałem Trzech Królów / w tym roku posługę tę pełnili p. Paweł, p. Marek, p. Krzysztof – Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu /. Monarchowie Kacper, Melchior i Baltazar przynieśli Jezusowi dary, oddali pokłon przy naszej betlejemskiej szopce, a gdy zasiedli, na przygotowanych dla nich tronach, rozpoczęło się uroczyste kolędowanie, które prowadziła nasza schola „Cantate Deo” przy akompaniamencie akordeonowo-gitarowym p. Dawida, p. Huberta i Oli, które wprowadziło nas w klimat tamtego historycznego wydarzenia, a także przygotowało nas do udziału we Mszy św.. Podczas Mszy św. zostało zaakcentowane, że w dzień 6 stycznia przypada Światowy Dzień Misyjny Dzieci. A na zakończenie poświęcone zostały kadzidło, kreda i woda by – zgodnie z dawnym zwyczajem – zabrać pobłogosławioną kredę i oznaczyć nią drzwi domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego pisząc K+M+B lub C+M+B.

Chociaż nie mamy takich cennych darów jak Trzej Królowie, to z radością oddajemy Panu Jezusowi nasze serca, talenty, zdolności i wolny czas. Zawierzamy Mu Kościół, papieża, misjonarzy i wszystkie dzieci świata. Modlimy się za nich i wspieramy na różne sposoby!