Zdjęcia z archiwalnego albumu

Aktualności

Inicjatywa stworzenia ośrodka duszpasterskiego w Dwikozach powstała w kwietniu 1937 r. Zabiegali o to mieszkańcy Słupczy, Szczytnik, Bożydaru oraz Dwikóz. 10 grudnia 1938 r. na polecenie bpa J. Lorka do Dwikóz przybył ks. Jan Duraziński. Początkowo odprawiał on nabożeństwa w miejscowej szkole. Dziedzic majątku Słupcza Antoni Łempicki ofiarował ziemię, na której wybudowano tymczasową, drewnianą kaplicę. Poświęcono ją 25 sierpnia 1940 r. Samodzielną parafię Dwikozy erygował bp J. Lorek 1 kwietnia 1941 r. W 1986 r. parafia została powiększona o dwie miejscowości: Rzeczyca Mokra i Rzeczyca Sucha. W Dwikozach urodzili się błogosławieni Kazimierz i Stefan Grelewscy, beatyfikowani w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika zbudowany został w latach 1956-1965. Nad całością prac czuwał ks. Jan Szczepanowski, przy dużym zaangażowaniu parafian. Poświęcenia świątyni dokonał bp J. Lorek, w asyście bpa P. Gołębiowskiego, 12 września 1965 r. Kościół konsekrował bp P. Gołębiowski 25 sierpnia 1973 r.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z archiwalnego albumu, z poświęcenia kościoła.

Źródło: Archiwum Diecezji Sandomierskiej