Betlejemskie Światło Pokoju w Sandomierzu

Aktualności

Przedstawiciele Hufca ZHP Sandomierz w tym delegacja naszej drużyny wraz z kapelanem drużynowym ks. Mateuszem Bajakiem wzięli udział w przekazaniu biskupowi sandomierskiemu Edwardowi Frankowskiemu oraz władzom samorządowym miasta i powiatu Betlejemskiego Światła Pokoju w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.
Tegoroczne hasło towarzyszące przekazaniu Betlejemskiego Światła brzmi „Światło służby”. W tym roku ze względu na pandemię przedstawiciele naszych harcerzy nie uczestniczyli w przekazaniu światła  w Zakopanem.

W najbliższych dniach Betlejemskie Światło Pokoju trafi do lokalnych instytucji oraz mieszkańców.