Odpustowy koncert kolęd…

Aktualności

Dzisiaj w kościele obchodziliśmy odpust parafialny ku czci św. Antoniego Pustelnika. Przed uroczystą Mszą św. zorganizowano wspólne kolędowanie, w którym schola dziecięco – młodzieżowa, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dwikóz oraz schola „Cantate Deo” zaprezentowały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Śpiewanie kolęd łączy i buduje wspólnotę, ma też głębokie znaczenie religijne oraz rozwija wrażliwość duchową, dlatego też dziękujemy wszystkim za piękny śpiew kolęd, który jest wyrazem naszej miłości do Pana Boga oraz kultywowaniem polskiej tradycji.

Mszę odpustową ku czci św. Antoniego Pustelnika i Słowo Boże wygłosił Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Sandomierskiej ks. dr Adam Kopeć. Niech nasz Święty Patron czuwa nad Rodzinami naszej parafii i uczy nas zamiłowania do modlitwy…