„ODWAGA ŚWIĘTOŚCI”

Aktualności

16 października 2022 r. w Kościele obchodziliśmy 44 rocznicę wyboru ks. Kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. Była to okazja do dziękczynienia za życie i pontyfikat Papieża Polaka, za całe dobro, które dokonało się w Kościele i świecie za jego pośrednictwem.                                                                                                                         

27 października w Szkole Podstawowej w Słupczy odbył się Bal Wszystkich Świętych. Podczas tegorocznego balu uczniom została przybliżona świętość Jana Pawła II, którego życie było wzorem odważnego wyznawcy wiary i wypełniania nauki Jezusa. Tego dnia było jak w niebie, a wyjątkowym gościem był sam św. Jan Paweł II. Ks. Proboszcz przybył do szkoły z relikwiami Tego świętego, było to niezwykłe wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Wspólnie śpiewając i bawiąc się nawiązywaliśmy do odwagi świętości naszego papieża, który ją posiadał, co okazał wiele razy w swoim życiu jako uczeń, a potem ksiądz i papież. Niebiański bal nie mógł obyć się bez aniołów i świętych, dlatego też korytarze szkolne zapełnili święci z niebios. Dziewczynki często wybierały strój anioła, ale też można było spotkać św. Franciszka, św. Jana Pawła II, św. Antoniego Pustelnika, św. Matkę Teresę z Kalkuty, św. Piotra i wielu innych świętych. Nie zabrakło również pokazu „świętej mody” i wyboru najciekawszych przebrań, które zostały nagrodzone gromkimi brawami i nagrodami. Uczniowie wykazali się również niezwykłą wiedzą w quizie o życiu św. Jana Pawła II, a podsumowaniem naszej żywej lekcji o świętości było uzupełnienie „drzewka świętości”. Dzieci pisząc na serduszkach wskazywały cechy lub czynności, które są drogowskazami do nieba, a potem przy pomocy aniołów zawieszali swoje serduszka na drzewku. Pod koniec naszej uroczystości ks. proboszcz opowiedział o relikwiach, a po wspólnej modlitwie otrzymaliśmy Nimi Boże błogosławieństwo.

Balem Wszystkich Świętych przypomnieliśmy prawdę, że każdy z nas wierzących jest powołany do ŚWIĘTOŚCI. Wierzymy, że obok dobrej zabawy podczas balu pozostaną w sercu naszych uczniów wartości dla jakich żyli nasi święci.

Ilona Krzemińska