Rocznica Legionu Maryi i poświęcenie sztandaru

Aktualności

„Maryjo, o Niepokalana, hołd składa Tobie Legion Twój…”

8 września 2020 r. w naszym kościele w parafii św. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika w Dwikozach odbyła się Msza święta związana z obchodami pierwszej rocznicy powstania Legionów Maryi pod wezwaniem Matki Pięknej Miłości oraz poświęcenie sztandaru. Eucharystii przewodniczył diecezjalny opiekun duchowy ks. Rafał Cudziło, któremu towarzyszyli: ksiądz proboszcz naszej parafii Artur Barański i ksiądz wikariusz Mateusz Bajak. W homilii ks Rafał Cudziło wyraził słowa uznania dla naszego Legionu. Nawiązując do święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (potocznie zwanym świętem Matki Boskiej Siewnej), podkreślił, że zasiane ziarno padło na dobry grunt i wzrasta, a działania podejmowane i realizowane przez Legion służą rozwojowi duchowemu oraz szerzeniu kultu Maryi. Następnie ksiądz Rafał poświęcił sztandar naszej wspólnoty, zaś uczestnicy Mszy św. złożyli uroczysty pokłon. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował siostrze Kazi, delegacji Komicjum w Tarnobrzegu oraz delegacjom prezydiów legionowych, którzy byli z nami w tak ważnym dniu. Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie hymnu legionowego oraz pamiątkowe zdjęcia. Kierujemy słowa wdzięczności do księży. Dziękujemy księdzu Arturowi Barańskiemu oraz księdzu Mateuszowi Bajakowi za udział w koncelebrze Mszy św., oraz za modlitwę i szczere zaangażowanie w działania Legionu, a ks Rafałowi Cudziło za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii. Bóg zapłać wszystkim obecnym za udział w uroczystościach. Niech Matka Pięknej Miłości nieustannie czuwa nad Wami.

Jezus: „Bracie mój, kochasz Najświętszą Matkę
Moją i szczęśliwym się czujesz,
że Ją kochasz…”

Alicja Wiśniowska