Dyspensa od obowiązku udziału w Mszach Św.

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszony w Polsce stan epidemii oraz dyspensę udzieloną dnia 12 marca br. zgodnie z kan. 87 § I Kodeksu Prawa Kanonicznego, poszerzam jej zakres, dyspensując do odwołania od obowiązku uczestnictwa w niedziele i święta nakazane wszystkich wiernych Diecezji Sandomierskiej oraz wszystkich przebywających na jej terenie.

Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do osobistej modlitwy i wzbudzenia w sercu pragnienia zjednoczenia się z Jezusem na sposób Komunii duchowej. Proszę również o uczestnictwo we Mszy Świętej, za pomocą transmisji radiowych, telewizyjnych lub w internecie.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich o modlitwę w intencji osób dotkniętych wirusem oraz całego personelu medycznego i innych służb.

Informację o dyspensie należy odczytać w niedzielę 22 marca br. na wszystkich Mszach Świętych, umieszczając ją jednocześnie w gablocie parafialnej oraz na stronach internetowych parafii.

Sandomierz, 21 marca 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski