Symbole ŚDM w Sandomierzu

Aktualności

Delegacja naszych harcerzy z 28DH „Zawisza Czarny” z harcerzami z 8DH „Watra” z Gór Wysokich uczestniczyła w peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży przez Polskę. Krzyż i ikona Matki Bożej dotarły do Sandomierza. Harcerze dzielnie nieśli ikonę ważącą 40 kg. Dziękujemy za piękną służbę!

Krzyż Roku Świętego 1983 i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego – dary św. Jana Pawła II dla młodych – towarzyszą każdorazowym Światowym Dniom Młodzieży (ŚDM). Pomiędzy kolejnymi spotkaniami symbole peregrynują po świecie.

Do Sandomierza ikona i krzyż ŚDM przyjechały z Jarosławia. Powitała je młodzież, biskupi, diecezjalni i dekanalni duszpasterze młodych oraz wierni, którzy zgromadzili się w ogrodach Seminarium Duchownego. Oczekiwanie na symbole ŚDM wypełnił śpiew, modlitwa i świadectwo ks. Grzegorza Kasprzyckiego – misjonarza w Papui Nowej Gwinei.

Po powitaniu ikony i krzyża wszyscy wyruszyli procesyjnie i ze śpiewem na ustach do Bazyliki katedralnej. Została tam odprawiona Msza święta pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię koncelebrowali ks. bp Edward Frankowski, ks. Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM oraz kapłani przybyli z młodzieżą.

Bp Nitkiewicz wyjaśnił w kazaniu znaczenie symboli chrześcijańskich. Powiedział, że służą one umacnianiu wiary oraz relacji z osobami, które reprezentują. W przypadku krzyża oraz ikony chodzi o Chrystusa i Jego Matkę. Muszą być oni realnie obecni w życiu każdego chrześcijanina. Biskup zacytował św. Ignacego z Lionu, który powiedział, że przez symbol wiary otrzymany od apostołów, Kościół rozproszony po całym świecie ma jakby jedno serce i duszę oraz mówi jednym głosem. Odnosząc te słowa do symboli Światowych Dni Młodzieży, kaznodzieja zauważył, że dzięki krzyżowi oraz ikonie odczuwamy jedność np. z młodymi w Angoli, gdzie peregrynowały one przed Polską, czy w Hiszpanii, gdzie będą wędrowały we wrześniu. To ubogaca naszą wiarę i pozwala czuć się jedną rodziną, zaczynając od parafii czy diecezji.

Po zakończonej Mszy świętej ks. Łukasz Chmiel wraz z młodzieżą przedstawił montaż słowno-muzyczny, przybliżając historię i duchowość Światowych Dni Młodzieży. Po nim odśpiewano Apel Jasnogórski, który zakończył wieczór modlitewny, wprowadzając zebranych w adorację w ciszy ikony i krzyża ŚDM.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani są nieodłącznymi towarzyszami spotkań młodych z całego świata. Poprzedni raz mieliśmy okazję gościć je w Polsce podczas przygotowań do ŚDM w Krakowie w 2016 roku. W tym roku w ramach przygotowań do najbliższego spotkania w Lizbonie odwiedzają nasz kraj przez 12 dni.