Tydzień Biblijny

Aktualności

W dniach 5-11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywamy XI Tydzień Biblijny pod hasłem: “Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). Dla wielu z nas jedyną okazją do słuchania Pisma Świętego jest niedzielna Msza św. Św. Hieronim (znawca Pisma św., który w ciągu 24 lat przetłumaczył z języka greckiego na język łaciński całe Pismo Święte) mówił, że “nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga”. Pismo Święte jest skarbnicą spraw Bożych, jedyną księgą, która zebrała głos Boga. Słowo Boże nie głosi sezonowych półprawd, nie idzie z duchem czasu, ale głosi pełną prawdę.

XI Tydzień Biblijny ma pomóc wiernym w lepszym zaprzyjaźnieniu się z Pismem Świętym. Chodzi tutaj o wskazanie na święte księgi jako na źródło wiary chrześcijańskiej i naszej kultury europejskiej. Wspólne czytanie buduje międzyludzkie więzi, a to również jest jednym z celów jaki nam przyświeca. Polski Naród potrzebuje zbliżenia do Boga, On tego pragnie, a wspólnotowe pochylenie się nad świętym tekstem będzie nam w tym bardzo pomocne. Skupienie się na Piśmie Świętym jest jednym ze sposobów adoracji żywego Boga. W Biblii poznajemy objawiającego się nam Boga, w nim odczytujemy Jego wolę. Ono nie jest wyłącznie zapisem historycznych wydarzeń, ale wciąż aktualną nauką dla nas współczesnych.

W Tygodniu Biblijnym pragniemy przekazać wiernym wrażliwość na Boże Słowo, które pozostawił dla nas Bóg na kartach Pisma Świętego. Życie osób, które regularnie czytają Pismo Święte zakorzenia się w relacji z Jezusem Chrystusem. Do tego prowadzi nas nasza wiara, a Pismo Święte stanowi jeden z ważniejszych w tym impulsów. Lektura Pisma Świętego pozwala nam spojrzeć na życie z perspektywy celu ostatecznego, jakim jest spotkanie ze Zbawicielem.

W tegorocznym Tygodniu Biblijnym proponujemy wiernym głębsze zapoznanie się z Ewangelią św. Jana. Ten tekst jest pełen ważnych i głębokich treści, nawet pojedyncze perykopy i sentencje potrafią wnieść wiele do naszego życia duchowego. Właściwe przedstawienie i rozumienie Pisma Świętego może sprawić, że stanie się ono atrakcyjną lekturą dla współczesnych ludzi. Dziś istnieje potrzeba przedstawiania i ukazywania ksiąg biblijnych z perspektywy konkretnych postaci w niej występujących. Podejmując analizę narracyjną należy skupić się na postaciach. Opisani w Piśmie Świętym ludzie ukazują duchowy rozwój i rozterki, które nie są obce nam, współczesnym wiernym.

Tydzień Biblijny to odpowieni czas aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jak ja traktuję Pismo Święte, które mam w domu? Jak często z niego korzystam i czy wogóle po nie sięgam? Jeśli wierzę, że Pismo Święte to słowo Boga, to czy karmię się nim na codzień?

Przez cały tydzień podczas nabożeństw majowych będziemy mogli wsłuchiwać się w wybrane fragmenty Ewangelii św. Jana, odczytywane przez naszych parafian. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w przeżywanie Tygodnia Biblijnego, a tych którzy nie będa mogli uczestniczyć we wspólnym czytaniu Pisma Świętego zachęcamy do indywidualnej lektury Słowa Bożego.