Z wizytą u św. Andrzeja w Strachocinie

Aktualności

Dnia 11.06.2019 odbyła się pielgrzymka zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dwikozach do miejsca kultu Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Brało w niej udział kilkanaście osób na czele z ks. kan. Stanisławem Czachorem. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy powitani przez ks. Józefa Niżnika – kustosza tamtejszego Sanktuarium, który jest świadkiem ponadnaturalnych zjawisk. Do niego przychodził Św. Andrzej Bobola i domagał się wręcz kultu, czci właśnie w Strachocinie. Ks. Niżnik rozumiejąc intencje nawiedzającej go postaci zapoczątkował kult św. Andrzeja. Sprowadził do Strachociny relikwie Świętego. Miało to miejsce 16.05.1988 roku. Chociaż już wcześniej mieliśmy sposobność poznać żywot Św. Andrzeja, przebywając w Strachocinie, bardziej poczuliśmy Jego obecność. Podczas Mszy Świętej celebrowanej przez naszego księdza kanonika zanosiliśmy do Boga za wstawiennictwem Św. Andrzeja wszystkie intencje z którymi tam udaliśmy się. Wznosiliśmy modlitwę o utwierdzenie wiary i prawdziwej pobożności w naszych rodzinach, rodzinach naszej parafii i całym narodzie polskim. Jako uczestnicy tej pielgrzymki możemy się podzielić radością, że i nam dane było znaleźć się w tym szczególnym miejscu, do czego też zachęcamy wszystkich, którzy tam nie byli, jak i tych którzy kolejny raz udają się do miejsca kultu, czci Św. Andrzeja Boboli. Gorąco zachęcamy.

U. Sapielak

Tydzień Biblijny