Uroczystość św. Antoniego Pustelnika – Naszego Patrona

Aktualności

Jak co roku 17 stycznia przeżywamy odpustową uroczystość poświęconą naszemu patronowi świętemu Antoniemu Pustelnikowi. Życie naszego Patrona to piękne ubóstwo i modlitwa, której oddał się, i którą pociągnął innych za sobą. Pociąga też nią mieszkańców naszej parafii, dlatego tak licznie zgromadziliśmy się w kościele, aby oddać Mu cześć i zawierzyć Jego wstawiennictwu u Boga nasze rodziny i naszą parafię. Odpustowe spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, poprowadzoną przez Koło Różańcowe męskie – św. Antoniego Pustelnika, którego zelatorami są pan Paweł i Pan Tomasz. Po modlitwie rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Kanclerz Kurii Sandomierskiej ks. dr Roman Janiec.

W słowie skierowanym do nas usłyszeliśmy jak bardzo ważna jest pielęgnacja wiary w naszym sercu i całym życiu.
– Trzeba inspirować się postacią św. Antoniego, aby tak jak On we wszystkim widzieć Boga, czuć Go sercem, przeżywać z Nim każe chwile życia, bo tylko wtedy będziemy silni wiarą i nigdy od niej nie odejdziemy – mówił nasz Kaznodzieja.

Dziękujemy wszystkim obecnym na Mszy św. dziękujemy Księżom przybyłym z dekanatu na czele z ks. Dziekanem, dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dwikozach za umożliwienie udziału we Mszy Św. nauczycielom, naszej młodzieży i dzieciom. Dziękujemy ministrantom za piękną oprawę Mszy św.. Niech takie uroczystości łączą nas zawsze – w jedną wielką Parafialną Rodzinę.

Ks. Artur Barański