Wspólne świętowanie Objawienia Pańskiego

Aktualności

Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele katolickim obchodzona jest 6 stycznia. W Polsce ten dzień nazywa się też świętem Trzech Króli. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii św. Mateusza, według której magowie, czyli Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi. W tradycji katolickiej Mędrcy nazywani są także królami i noszą symboliczne imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Magowie-mędrcy ze wschodu uosabiają wyznawców sąsiednich religii, którzy szukają i przyjmują Dobrą Nowinę. W Polsce świętu Trzech Króli towarzyszą kolorowe orszaki i jasełka.

Ze względu na czas epidemii zamiast tradycyjnego Orszaku Trzech Króli, który przechodził przez miejscowości naszej parafii, zorganizowany został w kościele parafialnym montaż słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej połączony z uroczystym wejściem Trzech Króli i wspólnym kolędowaniem.

Młodzież naszej parafii tego dnia zaprezentowała swoje talenty aktorskie i wokalne. Wspaniale przybliżyli zgromadzonej publiczności prawdę o narodzinach Jezusa. Przedstawili historię Maryi i Józefa, którym towarzyszyły Anioły, oraz Mędrcy, którzy przybyli oddać pokłon Dzieciątku. Pięknym śpiewem i grą na instrumentach zachęcili zebranych do wspólnego kolędowania. Inscenizacja ta nie tylko przywołała zebranym tajemnicę obchodzonych nie tak dawno świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim niosła piękne przesłanie, że:
„Przychodzi do nas Bóg Człowiek, wszechświata Król i Pan
I choć nie głosi on wielkich kazań, bo dosyć już słowa ma świat
Przemawia do nas swą ciszą, maleńki ludzki brat.
Dlatego pobiegnij drogą w głąb serca, aby odnaleźć tam
Swoje własne Betlejem, spotkania przyjmij dar.
Przyjmij lekcję miłości jakiej nie może dać świat,
Bo tylko czuła miłość przemienia, nienawiść, zło i fałsz…
To jest orędzie z Betlejem. Bóg rodzi się dla nas i w nas
Abyśmy umieli kochać, tak czule jak Jezus nasz Pan!”

Cieszymy się, że mogliśmy w pełni świętować Uroczystość Objawienia Pańskiego i pamiętajmy, że Bogu należy się wdzięczność za wszystko, co od Niego otrzymujemy: życie, wiarę, rodzinę, Ojczyznę, a także za trudności, z którymi przychodzi nam się zmierzać każdego dnia naszego życia…

Ilona Krzemińska