Zakończenie Kongresu Eucharystycznego

Aktualności

W dniach 25-26 kwietnia 2022 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Dekanalny Kongres Eucharystyczny.

Rozpoczęcie kongresu miało miejsce we Mściowie w niedzielę 24 kwietnia podczas uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem ks. dziekana Artura Barańskiego. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Bogusław Sieroń — proboszcz miejscowej parafii. Mszę Św. koncelebrowali księża z dekanatu.

W poniedziałek 25 kwietnia w godzinach popołudniowych został przywieziony do nas Najświętszy Sakrament ze Mściowa i rozpoczęła się 24-godzinna Adoracja. Dzień później — we wtorek po Mszy Św. na zakończenie kongresu w naszej parafii w uroczystej procesji zanieśliśmy Najświętszy Sakrament do Gór Wysokich.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły czynny udział w Parafialnym Kongresie Eucharystycznym. Dziękujemy za adorację, udział w Mszach św. i procesję z Najświętszym Sakramentem do Gór Wysokich.