Życzenia świąteczne

Aktualności

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy całej Wspólnocie Parafialnej głębokiej radości ze spotkania z Bogiem rodzącym się w naszych sercach. Niech adoracja Bożej Dzieciny przepojona będzie wiarą, miłością i dziękczynieniem oraz stanie się źródłem sił w codziennym życiu.

Z darem modlitwy i życzeniami Wasi Duszpasterze
ks. Artur Barański
ks. Mateusz Bajak