25 – lecie śmierci ks. Jana Szczepanowskiego

Aktualności

Ksiądz Jan Szczepanowski urodził się 1 kwietnia 1912 roku we wsi Miechów, parafia Kazanów Iłżecki, z rodziców Franciszka i Marianny z Kroczewskich. Obydwoje rodzice byli rolnikami. Uczył się w Szkole Powszechnej w Kazanowie Iłżeckim (cztery klasy), a następnie w Zwoleniu od piątej do siódmej klasy, którą ukończył w 1927 roku. W 1927 roku został przyjęty na podstawie egzaminu wstępnego do IV klasy gimnazjum humanistycznego państwowego im. Narutowicza w Łodzi, które ukończył egzaminem maturalnym 23 maja 1932 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 20 lutego 1937 roku,             a święcenia kapłańskie 6 czerwca 1937 roku z rąk Ks. Biskupa Jana Kantego Lorka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Stromiec, powiat radomski 01.07.1937 – 23.06.1945 oraz Wierzbica powiat radomski 23.06.1945-21.11.1945. Następnie był administratorem a potem proboszczem w parafii Św. Rocha w Mniszewie powiat kozienicki 21.11.1945-25.05.1954.

W dniu 26.05.1954 r. objął probostwo parafii Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach i rozpoczął budowę kościoła, którą zakończył w 1965 r. W dniu 21.01.1976, w Sandomierskiej Kapitule Katedralnej został mianowany kanonikiem honorowym. Dnia 22 maja 1991 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza i pozostał w parafii Dwikozy jako emeryt. Zmarł 03.09.1998 roku w szpitalu w Sandomierzu. Pogrzeb odbył się 5.09.1998 roku w Dwikozach. Pamiętajmy w modlitwie – Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …. .