Błogosławieństwo nowych Ministrantów i Lektorów…

Aktualności

W Niedzielę Palmową podczas Mszy św. o godz. 10.00 swoja posługę i błogosławieństwo otrzymali nowi ministranci i lektorzy. Do grona nowym ministrantów zostali przyjęci: Jan Szpara, Jan Ptak. Otrzymując strój ministranta zostali pouczeni, że mają służyć Bogu podczas świętych obrzędów świadomie, pobożnie, czynnie i owocnie. Natomiast nowymi lektorami zostali: Wojciech Łabudziński i Bartosz Kukielka. Otrzymali oni nowy strój składający się z alby i pasa oraz wskazanie, aby przez czytanie i rozważanie Bożego Słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom zgromadzonym na świętej liturgii.

Dziękujemy ks. Damianowi za przygotowanie chłopców do obrzędu błogosławieństwa, a Rodzicom gratulujemy i cieszymy się, że pragną, aby ich synowie pełnili służbę przy Bożym Ołtarzu.