Pamiętamy o Świętym Janie Pawle II

Aktualności

W 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II dziękujemy za pontyfikat papieża Polaka. To dziękczynienie rozpoczęliśmy w piątek Drogą Krzyżową, którą poprowadziła nas młodzież z Koła Caritas i Koła Żywego Różańca Jana Pawła II. Przywołując przy poszczególnych stacjach drogi krzyżowej myśli Świętego Papieża przybliżyli nam Jego przykład życia, w którym nie brakowało cierpień i trudności. Tą samą myśl kontynuowaliśmy idąc tego samego dnia naszą Ekstremalną Drogę Krzyżową przez miejscowości naszej parafii. Był to czas dla każdego z nas do refleksji nad sobą, tajemnicy Bożej Męki i nauczania naszego Papieża, który powtarzał: “Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie“.                                                         

Dziś w Niedzielę Palmową o godz. 21.00 przed relikwiami św. Jana Pawła II, rozpoczynając Apelem Jasnogórskim dziękowaliśmy Bogu za naszego rodaka. W czasie nabożeństwa przypomnieliśmy sobie myśli Jana Pawła II i jego naukę. Wspólnym śpiewem i modlitwą zawierzyliśmy nasze rodziny Jego opiece, byśmy tak jak On mogli być wiernymi Chrystusowi zawsze i do końca. W godzinie śmierci Papieża o 21.37 minutą ciszy uczciliśmy Jego pamięć.                                                                                 

Wspólna modlitwa i pamięć o św. Janie Pawle II, a także nasze świadectwo w niepodważalność Jego świętości były dla nas też okazją do duchowego wejścia w misteria Wielkiego Tygodnia.