Certyfikaty Caritas dla naszej młodzieży…

Aktualności

23 czerwca 2023 r. był nie tylko dniem podsumowania pracy dydaktycznej uczniów Szkoły Podstawowej w Słupczy, ale także podziękowaniem za ich całoroczną działalność jako wolontariuszy. Członkowie Młodzieżowego Koła Caritas otrzymali certyfikaty potwierdzające działalność w charakterze Wolontariusza na rzecz parafii, osób potrzebujących oraz wszelkich działań realizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Dziękujemy im za wrażliwe serca i pomocne dłonie, za szerzenie szlachetnej idei niesienia dobra, oraz za pomoc i wszystkie działania, które były realizowane przez cały rok szkolny 2022/2023. Gratulujemy pięknej postawy życiowej, pełnej poszanowania drugiego człowieka i pracy dla dobra społecznego oraz  życzymy dobrych i pięknych wakacji przeżytych razem z Bogiem.