Gminne Dożynki w naszej parafii…

Aktualności

W niedzielę 14 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne Gminy Dwikozy. Gospodarzami tegorocznych dożynek było Sołectwo Rzeczycy Mokrej. Uroczystości rozpoczęła się przy Świetlicy w malowniczo położonej miejscowości Rzeczyca Mokra.  O godz. 1345 przybyły delegacje z poszczególnych miejscowości z wieńcami dożynkowymi / z Bożydaru, Rzeczycy Mokrej, Słupczy, Szczytnik, Czermina, Gierlachowa, Gór Wysokich, Mściowa, Nowego Kamienia, Romanówki, Gałkowic, Winiarek i Winiary /, aby wspólnie uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony ziemi i w intencji wszystkich pracujących na roli: rolników, ogrodników, warzywników, sadowników i uprawiających winoroślą. Mszy św. przewodniczył ks. Dziekan Artur Barański — Proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach a homilię wygłosił ks. kanonik Roman Bogusław Sieroń — Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mściowie. Obecni byli również ks. kanonik Sławomir Świstak z parafii Matki Bożej Bolesnej w Górach Wysokich i Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu ks. Leszek Pachuta, który poświęcił wieńce dożynkowe.                     
Po Mszy świętej odbył się konkurs wieńców dożynkowych i rozstrzygnięto III edycję konkursu na najładniejszy balkon i ogródek. Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne, piknik i zabawa taneczna. Na Diecezjalnych Dozynkach 15 sierpnia w Rudniku nad Sanem dekanat zawichojski, z wieńcami dożynkowymi, reprezentować będą mieszkańcy Bożydaru.   

Wszystkim pracującym na roli życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego.