Przygotowanie do I Komunii Św. wezwaniem dla całej rodziny

Aktualności

W dniu 29 września 2019 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00 rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w poczuciu odpowiedzialności za wychowanie religijne swych pociech zobowiązali się do wypełnienia aktu przyrzeczenia, składając deklaracje komunijne, w których zobowiązali się przygotować swoje dzieci do tak ważnego momentu, jakim jest przyjęcie po raz pierwszy Pana Jezusa do serca ich pociech.

Składając tą deklarację my, jako rodzice dajemy dobry przykład naszym dzieciom, jakim jest wspólne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach, codzienna modlitwa najlepiej razem z dzieckiem, prowadzenie rozmów na tematy religijne – czyli ogólnie mówiąc praktykowanie swojej wiary na co dzień. Natomiast samo przekazywanie informacji o modlitwie, o relacjach z Bogiem, o naszej wierze, bez własnego zaangażowania jest niestety tylko teoretyczną wiedzą, którą dziecko łatwo zapomni zaraz po uroczystościach komunijnych.

Pamiętajmy, że dziecko stale będzie potrzebowało z naszej strony umocnienia w wierze biorąc przykład z naszego życia.

Marta Łabudzińska