Harcerski koniec roku

Aktualności

W dniach 24-25 czerwca w Sandomierzu odbył się biwak Hufca ZHP Sandomierz „Zielona Żabka 2022”. 

W spotkaniu wzięli udział harcerze z naszej 28 Drużyny Harcerskiej „Zawisza Czarny” pod opieką drużynowego i kapelana ks. pwd. Mateusza Bajaka.

Podczas gry terenowej harcerze i zuchy wykazali się wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi przez cały rok. Tytuł mistrzowski ukończenia gry zdobyła nasza drużyna. Najważniejszym momentem spotkania było uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie oraz Obietnica Zuchowa podczas wyjątkowego ogniska nad Wisłą.

Na zakończenie biwaku podczas uroczystego apelu wręczono patrolom harcerskim dyplomy i upominki. Podziękowano również odchodzącemu z hufca i drużyny ks. Mateuszowi, który od 1 lipca 2022 r. będzie pełnił posługę wikariusza w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy i jednocześnie drużynowego i kapelana 17 WDH „Boanerges”.

Czuwaj!