Inauguracja roku harcerskiego w Staszowie

Aktualności

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany przez nas moment, czyli „Start Harcerski”, który miał miejsce 24 września w Staszowie. Po krótkim apelu odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Dariusza Sidora  w kościele Ducha Świętego w Staszowie. Następnie wspólnie z opiekunami harcerskie patrole wyruszyły do Rytwian, gdzie rozpoczęła się gra terenowa  pt.: „U źródła”. Na poszczególnych punktach sprawdzaliśmy swoją wiedzę o harcerstwie, pierwszej pomocy, bezpieczeństwie i poznawaliśmy historię wielu zasłużonych, staszowskich mieszkańców. Wszystko zakończyło się zawiązaniem harcerskiego kręgu i przekazaniem iskierki przyjaźni.

         Ola Sowa