Święty Stanisław Kostka w naszej parafii

Aktualności

 

18 września wspominamy w Kościele św. Stanisława Kostkę – patrona Polski, dzieci i młodzieży. Choć św. Stanisław Kostka jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych, koleje jego losu i postawa życiowa są mało znane.

Kim był Stanisław Kostka? Jakie było jego życie? Tego właśnie dowiedziały się dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli we Mszy św. o godz. 10.00. Po Ewangelii młodzież naszej parafii zaprosiła nas do wysłuchania wywiadu z samym św. Stanisławem Kostką. Dziennikarka zadając wiele pytań skierowanych do przybyłego gościa, pozwoliła nam przybliżyć Jego postać. Poznaliśmy Jego młodość, życie rodzinne, umiłowanie do Eucharystii oraz niezwykłe widzenia. Św. Stanisław opowiedział nam jak wiele musiał poświęcić, by spełniło się jego marzenie życia. Wiedział, czego chce i z Bożą pomocą konsekwentnie to realizował. I choć zmarł młodo, Jego życie było przykładem, że każdy z nas może znaleźć własną drogę do Boga, także odmienną od innych.

Ilona Krzemińska