Ksiądz Proboszcz udziela dyspensy

Aktualności

Ksiądz Proboszcz Artur Barański udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele (12 czerwca 2020 r.) wszystkim wiernym przebywającym na terenie Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i Św. Antoniego Pustelnika  w Dwikozach.

Korzystających z dyspensy zachęca się do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka, o ustanie epidemii koronawirusa oraz o nowe święte, liczne i gorliwe powołania kapłańskie, szczególnie z naszej parafii i diecezji i  do praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Podstawa prawna – Kodeks Prawa Kanonicznego nr 1245.
Proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku dyspensy od wstrzemięźliwości od posiłków mięsnych z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii.