Młodzieżowe Koło Caritas w naszej parafii…

Aktualności

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest; nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
Św. Jan Paweł II

Młodzieżowe Koło Caritas, które zostało założone w naszej parafii jest katolicką organizacją uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Sandomierskiej w Słupczy.

Podstawowym celem MKC jest wolontariat młodzieży i wszechstronna pomoc na terenie własnej szkoły, parafii oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritasu.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które powinno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność Koło ma uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Młodzieżowym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę i pozwala realizować pomysły.

Do naszego Koła Caritas przystąpiło 14 młodych osób i z ich inicjatywy w adwencie organizujemy „Kosz dobroci”, jest to akcja, w której może wziąć udział każdy, przynosząc do postawionego kosza dary w postaci: suchych produktów lub środków czystości. Rzeczy te zostaną popakowane w paczki i przekazane, przed świętami, osobom bardzo potrzebującym. Kolejna piękna akcja adwentowa, to przygotowywanie stroików na stół wigilijny jak również na groby. Przez dwie niedziele będą one rozprowadzane przed kościołem a zebrane ofiary będą przeznaczone na wyjazd młodzieży na zimowisko. Nasi wolontariusze pragną przed świętami odwiedzić też Dom Dziecka w Łoniowie i tam przekazać prezenty w postaci ubrań.

Niech pomysły nacechowane chęcią pomocy i miłości wobec innych, budują zapał i dobrze kształtują serca naszych młodych parafian.

Ilona Krzemińska