Nowe Koło Żywego Różańca

Aktualności

„…Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku…”.
Św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

Niejednokrotnie różaniec postrzegany jest jako modlitwa, która pozostaje domeną osób starszych. I chociaż rzeczywiście najwierniejsi jej pozostają osoby starsze, to zauważyć można także, że zwłaszcza od Roku Różańca (2004) ogłoszonego przez św. Jana Pawła II, modlitwę tą praktykuje coraz więcej ludzi młodych. Widzimy więc, że Różaniec wciąż jest żywy w Kościele.
Dlatego też z inicjatywy młodych ludzi w naszej parafii powstało dziecięco -młodzieżowe Koło Żywego Różańca. Ze szczerą chęcią powstała 20 – osobowa grupa modlitewna, która zobowiązała się do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca. Modlitwą w różnych intencjach nasi młodzi parafianie będą wypraszali u Boga potrzebne łaski naszej wspólnocie, a tym samym będą się uczyć odpowiedzialności za zbawienie innych.

Patronem koła został obrany św. Jan Paweł II, a jego słowa skierowane do młodych: „… Starajcie się odkrywać piękno modlitwy różańcowej. Oby różaniec stał się dla was wiernym towarzyszem na całe życie…” są przewodnią myślą założonej grupy.

Przykładem tego, jak bardzo są zaangażowani w to nowe dzieło są słowa jednej z osób przynależących do koła: Różaniec jest dla mnie wyjątkową modlitwą do Matki Bożej. Odmawiając ją, czuję szczególną obecność Maryi. Ta modlitwa pomaga wypraszać wiele łask, zarówno dla mnie, jak i dla moich przyjaciół, rodziny czy kolegów. Modlitwa ta uczy pokory, a my młodzi jej bardzo potrzebujemy…

Dziękujemy za piękne świadectwo wiary i mamy nadzieję, że przez zaangażowanie w modlitwę różańcową, nowo powstała róża młodych osób wybłaga różnorodne łaski dla potrzebujących z naszych rodzin i bliskich naszym sercom oraz dla wielu parafian.

Pamiętajmy, że ta modlitwa jest prawdziwym skarbem, który rozwija nasze życie wewnętrzne. Dzięki niemu otrzymujemy łaskę od Boga, jego opiekę, wsparcie w walce z grzechem, obietnicę życia w szczęściu na ziemi oraz życia wiecznego po śmierci. Tylko od nas zależy, czy skorzystamy z daru różańca, jaki otrzymaliśmy od Boga za pośrednictwem Maryi i możliwości zmiany swojego życia na lepsze.

Ilona Krzemińska