Z Bożym błogosławieństwem w nowy rok szkolny i katechetyczny

Aktualności

 2. września rozpoczął się rok szkolny. Miał on szczególne znaczenie dla dzieci klas pierwszych, które tym samym rozpoczęły nowy etap w swoim życiu. Rozpoczęły długą drogę ku dojrzałości. 18. września, w święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski oraz dzieci i młodzieży, przyszliśmy wraz z naszymi dziećmi do świątyni, by poprzez poświęcenie tornistrów prosić dla nich o Boże błogosławieństwo.

W trosce o nasze dzieci, chcielibyśmy, aby przeżyły ten nowy etap jak najowocniej, aby czuły się bezpieczne i mądrze czerpały wiedzę o życiu i otaczającym nas świecie. Pragniemy, aby nasze dzieci dojrzewały w duchu miłości, poszanowania bliźniego, wrażliwości i ludzkiej empatii. Aby żyły tym wszystkim, czego uczy nas Bóg Ojciec.

Podczas Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz poświęcił tornistry szkolne. Tym samym, my rodzice, ponownie zawierzyliśmy Panu Bogu nasze dzieci, tak jak to uczyniliśmy w dzień ich Chrztu Świętego. Poświęcenie tornistrów jest symboliczne, ale wiernie oddaje to, czego pragniemy dla naszych pociech. Uroczystość ta bowiem przypomniała nam, że przez wszystkie etapy naszego życia jest z nami Bóg Ojciec. Prosiliśmy w modlitwie o błogosławieństwo i Bożą opiekę dla naszych dzieci, a poprzez sam obrzęd poświęcenia tornistrów chcieliśmy, aby zobaczyły jak wielbić Boga i wypraszać Jego dary.

My rodzice pragniemy, aby nasze dzieci z Bożą pomocą miały motywację życia w radości i pogodzie ducha, aby inne sprawy nie zagłuszały mądrości i miłości chrześcijańskiej, tak bardzo potrzebnej do życia.

Dagmara Rej