Adwentowy kosz dobroci

Aktualności

Od I Niedzieli Adwentu w naszym kościele w kaplicy Matki Bożej wystawione są kosze, do których można składać żywność z długim terminem przydatności oraz chemię gospodarczą. Przed Świętami przygotujemy paczki, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym przez Młodzieżowe Koło Caritas. Zachęcamy do włączenia się w pomoc biednym.