Dzień Chorych

Aktualności

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). To hasło tegorocznego 28. Światowego Dnia Chorego. Co roku święto obchodzone jest 11 lutego – w dniu objawień Matki Bożej z Lourdes. Ustanowił je św. Jan Paweł II, aby zwrócić uwagę świata na problem chorych, którzy potrzebują wsparcia i modlitwy.

W wystosowanym na tę okazję orędziu papież Franciszek napisał: „Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!»”.

W ewangelicznych opisach publicznej działalności Chrystusa wielokrotnie spotykamy się z opisami dokonanych przez Niego uzdrowień. Często przy tym podkreślany jest fakt, że o wiele bardziej szkodliwą dla człowieka jest choroba duszy niż ciała. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?”. Także w scenie uzdrowienia paralityka (Łk 5, 17-26) Pan Jezus wpierw odpuszcza mu grzechy, a dopiero później sprawia, że może o własnych siłach wstać ze swojego łoża, na których został przyniesiony. Dlatego czy w chorobie, czy w zdrowiu winniśmy dbać o nasze zdrowie duchowe – korzystając z sakramentów świętych, modląc się.

Choroba i kruchość naszego życia pokazują nam, że na każdym kroku potrzebujemy łaski Bożej. Wraz z różnymi dolegliwościami, zaczynamy dopiero dostrzegać, jak słabi jesteśmy i jak niewiele sami potrafimy zdziałać.

Św. Jan Paweł II, za życia dotknięty chorobami i cierpieniem, tak napisał: „Cierpienie ma sens. Cierpienie nie jest karą za grzechy ani odpowiedzią Boga za zło człowieka. Człowiek dotknięty chorobą pyta samego siebie: Dlaczego ja muszę znosić ból?!(…). Cierpienie można zrozumieć tylko w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”. Papież – Polak uczy nas, jak godzić się z doświadczeniem i cierpieniem. Swoją postawą pokazał nam, że gdy zawierzymy siebie, swoje cierpienie, chorobę Bogu, poddamy wszystko Jego woli, wtedy lżej nam będzie nieść swój krzyż.

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Lourdes prośmy o siłę w cierpieniach i chorobie oraz o pełną zgodę na wypełnianie woli Boga w naszym życiu.

Dk. Robert Rędzio