Dzień Myśli Braterskiej w Dwikozach

Aktualności

W dniach 21-22 lutego 2020 r. Hufiec Sandomierz ZHP przeżywał swój Zlot z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Spotkanie w Dwikozach rozpoczęło się w piątek i przybyło na nie około 100 druhów i druhen, w tym 32 ososby z naszej 28 Drużyny Harcerskiej “Zawisza Czarny”. Po wieczornym uroczystym apelu, wspólnych śpiewach i zabawach przed północą 31 osób złożyło przyrzeczenie harcerskie (16 osób z naszej drużyny).

Po ślubowaniu rozpoczęła się wyjątkowa Msza św. “harcerska pasterka” w kościele parafialnym, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Mateusz Bajak – kapelan i drużynowy 28 DH Zawisza Czarny. Główną intencją Eucharystii była modlitwa za harcerzy i instruktorów o Boże błogosławieństwo, o wierność ideałom i wartościom harcerskim, a także za zmarłych.

Jak powiedziała phm. Renata Lachowicz: – od 1926 r. każdego roku obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. Na początku odbywał się tylko w Stanach Zjednoczonych. Ten dzień uświadamia skautom na całym świecie, że są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, pochodzenia czy wieku. Hufiec Sandomierz rozpoczął świętowanie Dnia Myśli Braterskiej już wczoraj. Wspólnie śpiewaliśmy, bawiliśmy się z naszymi harcerzami chcąc jeszcze bardziej zjednoczyć nasze środowisko. W trakcie przyrzeczenia w gawędzie przypominaliśmy młodzieży, że harcerstwo to służba Bogu, bliźniemu i Polsce.

W sobotę lutego druhny i druhowie wyruszyli również w trasę historyczną, w trakcie której zapoznawali się z różnymi postaciami związanymi ze skautingiem i harcerstwem w Polsce.
Na zakończenie dla wszystkich przygotowany był poczęstunek.

Całość zlotu zakończył uroczysty apel i wręczenie pamiątkowych dyplomów.