Modlitwa harcerzy

Aktualności

23 lutego 2022 r. w kościele w Dwikozach harcerze z 8 DH „Watra” z Gór Wysokich z drużynową i jednocześnie zastępcą komendanta hufca ZHP Sandomierz phm. Renatą Lachowicz oraz z 28 DH „Zawisza Czarny” spotkali się na wspólnej modlitwie. Była to okazja do uczczenia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy w dniu jego liturgicznego wspomnienia, a także obchodzonego dzień wcześniej Dnia Myśli Braterskiej. Harcerze modlili się za skautów z całego świata, a także o pokój na świecie — szczególnie na Ukrainie.

Mszy Św. przewodniczył oraz wygłosił okolicznościowe słowo ks. Mateusz — drużynowy i kapelan harcerzy. Przywołując osobę bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, zwrócił uwagę, że jego świętość nie wynikała z faktu bycia osobą duchowną, ale z powodu bezgranicznej miłości do Boga i drugiego człowieka, w tym do niesienia bezinteresownej pomocy chorym na tyfus plamisty w obozie koncentracyjnym w Dachau narażając przy tym swoje życie i zdrowie. Wskazał, jak wielkim złem jest wojna i że staraniem wszystkich jest niedopuszczenie, by gdziekolwiek na świecie trwały konflikty. Powiedział również o tym, że nieraz w sercu człowieka jest wojna, gdy krzywdzi i prześladuje drugiego człowieka. Przypomniał harcerzom, jak ważne jest bycie razem i troska o jedność.

Na zakończenie Mszy Św. ks. proboszcz Artur Barański podziękował harcerzom z obecność, modlitwę i ich służbę.

Po Eucharystii harcerze odśpiewali „modlitwę harcerską” i zawiązali krąg przyjaźni. Druhna phm. Renata Lachowicz przypomniała zebranym, że bez względu na przynależność do drużyny, jesteśmy jedną rodziną. Przekazała symboliczną iskierkę w duchu braterstwa i rozwiązała wspólnotę.