Odpust naszego Patrona

Aktualności

W poniedziałek 16 maja br. obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci Św. Andrzeja Boboli. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. kan. Stanisław Czachor, który w latach od 2012 do 2019 pełnił funkcję proboszcza naszej parafii. Ksiądz kaznodzieja w homilii zachęcił nas, abyśmy jeszcze bardziej zaprzyjaźnili się ze św. Andrzejem Bobolą, bo to Święty na dzisiejsze trudne czasy. Przypomniał też o 20 rocznicy nadania św. Andrzejowi Boboli patronatu nad naszą Ojczyzną. Po Mszy św. zebrani kapłani z dekanatu i wszyscy obecni odprawili Drogę Męczeństwa wokół kościoła, która zakończyła się błogosławieństwem relikwiami przy figurze Patrona Parafii.

Druga część odpustu rozpoczęła się o godz. 17.30 nabożeństwem majowym i Mszą św., w której udział wzięły dzieci komunijne, które przezywają Biały Tydzień. Po przypomnieniu kim był nasz Patron i ukazaniu dzieciom relikwii, wspólnie została odprawiona Droga Męczeństwa.

Bogu Niech będą dzięki za Naszego Patrona, który nieustannie oręduje za rodzinami naszej wspólnoty parafialnej.