Nabożeństwo Pierwszoczwartkowe

Aktualności

Każdy pierwszy czwartek miesiąca to w kościele katolickim czas szczególnej wdzięczności Bogu za Najświętszy Sakrament.

W naszej parafii, już po raz drugi, spotkaliśmy się na adorowaniu Jezusa ukrytego pod postacią chleba. Adoracji i mszy świętej przewodniczył ks. Michał, który poprzez swoje rozważania skłonił nas do refleksji nad sensem ludzkiego cierpienia. Gdyby nie to, że ból fizyczny i duchowy (zawiniony jak i niezawiniony) wpisany jest w naszą drogę do zbawienia wiele zjawisk, tak po ludzku, nie miałoby sensu, a wiele pytań pozostawałoby bez odpowiedzi. No bo jak wytłumaczyć śmierć dziecka, choroby czy wojny. Dlaczego ci co ślubowali sobie przed Bogiem miłość ranią siebie wzajemnie, dlaczego rodzice, którzy przecież żyją szczęściem dziecka, potrafią je ranić, dlaczego dzieci potrafią krzywdzić swoich rodziców? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie?

Stwórca nasz stworzył nas nieśmiertelnymi i szczęśliwymi. To pierwszy człowiek przez nieposłuszeństwo i pychę (być równym Bogu) sprawił, że pojawił się ból i cierpienie. Postawę Adama i Ewy należy odnieść do swojego życia. Niestety, często to co złe mnie dotyka jest z mojej winy (złe odżywianie, używki, zaniedbania). Bóg dopuszcza cierpienie jako konsekwencje ludzkich działań, nie zostawia nas jednak. Człowiek zerwał relację z Bogiem, a on zsyła Swojego syna aby nas wybawił – przeogromna jest Boża miłość. Jezusa odrzucono, zdradzono, zabito, Jezus najlepiej rozumie ludzkie cierpienie. Dlatego przychodźmy do Niego a On nas pocieszy.

W kazaniu podczas mszy świętej ks. Michał przypomniał czym jest Eucharystia, a potem tłumaczył jej poszczególne elementy. Uczestniczymy w nabożeństwach od wielu lat ale nie zawsze symbolika i to co się dzieje wokół ołtarza jest dla nas zrozumiałe. Ks. Michał, jak zawsze po mistrzowsku, wyjaśnił znaczenie procesji na wejście – oddanie czci ołtarzowi i tabernakulum. Gest ucałowania ołtarza to najwyższa forma wyrażenia szacunku Bogu, który na nim się znajdzie (w relacji małżeńskiej pocałunek jest wyrazem miłości, podobnie i w kościele). Obrus na ołtarzu symbolizuje całun, którym było pokryte ciało Chrystusa. Mszę rozpoczyna ksiądz znakiem krzyża, czyli pokazuje, że całe nabożeństwo jest działaniem Trójcy Świętej. Pozdrowienie „Pan z wami” oznacza życzenie nam szczęścia ze spotkania z Bogiem. Odpowiedź ludzi „I z duchem Twoim” oznacza, że Bóg jest w duchu kapłana i że to Bóg, tylko rękami księdza, sprawuje ofiarę mszy świętej. Wyjaśnianie symboliki mszy zakończył celebrans znaczeniem aktu pokuty. Dalsze tłumaczenia będą za miesiąc na kolejnym spotkaniu pierwszoczwartkowym.

Zachęcamy do brania udziału w tych comiesięcznych spotkaniach.

Jagoda Sekulska