WspieraMY akcję „PomagaMY Ukrainie”

Aktualności

Ze szczególnym niepokojem patrzymy na wschód Ukrainy i na to co spotyka niewinnych ludzi. Wielu z nich pozostaje bez niczego, teraz szczególnie dotyka to matki i dzieci, które są już w Polsce, dlatego też wolontariusze naszej parafii uruchomili swe działanie.

Młodzieżowe Koło Caritas zorganizowało zbiórkę rzeczową w Szkole Podstawowej w Słupczy. Prosiliśmy o przyniesienie odzieży dziecięcej, koców, gier, puzzli, zabawek oraz wszelkich artykułów higienicznych i kosmetycznych.

Odzew ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli był niesamowity. Już drugiego dnia korytarz szkoły zapełniał się darami. Zarząd Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy przekazał zakupione środki higieniczne i kosmetyczne w kwocie 1000 zł.

Przez tydzień czasu zebraliśmy mnóstwo rzeczy, które na pewno przydadzą się poszkodowanym. Dary zostały przekazane do Caritasu, a stamtąd do potrzebujących, na terenie naszej diecezji i dekanatu, w tym do Czyżowa Szlacheckiego gdzie znajduje się 16 uchodźców.

W niedzielę 06.03.2022 r. po każdej Mszy świętej Młodzieżowe Koło Caritas będzie także zbierało pieniądze do puszek, które za pośrednictwem Caritasu zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom. Każda przekazana złotówka to gest naszego wsparcia i solidarności z Ukrainą.

Także z ramienia naszych harcerzy została zorganizowana zbiórka środków opatrunkowych, kosmetyków i chemii. Wszystkie te dary, które zostały przyniesione do kościoła przez naszych parafian, zostaną przekazane, jako pomoc humanitarna.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazane serce, a w naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach wojny i módlmy się o pokój za naszą wschodnią granicą.

Ilona Krzemińska